Σφάλα στην έξοδο μετά από αναβάθμιση

Παρουσίασε το λογισμικό κάποια απρόσμενη συμπεριφορά;
Εντοπίσατε κάποιο λάθος στους υπολογισμούς των στατιστικών;
Καταχωρήστε το εδώ και θα το διορθώσουμε.

Σφάλα στην έξοδο μετά από αναβάθμιση

Δημοσίευσηαπό spmatrix » Κυρ Φεβ 20, 2011 4:26 pm

Πολύ καλό πρόγραμμα.

Στην έκδοση 2010 δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα.

Κατέβασα την portable έκδοση. Όταν την έτρεξα σε Win 7, είδα ότι ήταν η έκδοση 10. Έκανα αναβάθμιση, προγράμματος και στο τέλος μου ζήτησε να κάνω επανεκκίνηση για λειτουργείσουν οι ενημερώσεις. Από εδώ ξεκίνησε και το πρόβλημα. Όταν πάτησα το χ για να κλείσω το πρόγραμμα μου εμφάνισε το παρακάτω σφάλμα :

Εικόνα

όταν πατάω τις λεπτομέρειες εμφανίζει ένα χάος. Σας τo παραθέτω :

Κώδικας: Επιλογή όλων
Ανατρέξτε στο τέλος αυτού του μηνύματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλήση του
εντοπισμού σφαλμάτων just-in-time (JIT) αντί για αυτό το παράθυρο διαλόγου.

************** Κείμενο εξαίρεσης **************
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση των ρυθμίσεων: Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ρυθμίσεων παραμέτρων στο αρχείο 'C:\Users\user\AppData\Local\B-TECH_Software\apodeikseis.exe_Url_vlbrrzvk0h3ln4jml4gvdepwgtewgc33\11.1.0.5962\user.config'. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των ρυθμίσεων παραμέτρων στο αρχείο 'C:\Users\user\AppData\Local\B-TECH_Software\apodeikseis.exe_Url_vlbrrzvk0h3ln4jml4gvdepwgtewgc33\11.1.0.5962\user.config'.
   σε System.Configuration.Internal.WriteFileContext.ReplaceFile(String Source, String Target)
   σε System.Configuration.Internal.WriteFileContext.Complete(String filename, Boolean success)
   σε System.Configuration.Internal.InternalConfigHost.StaticWriteCompleted(String streamName, Boolean success, Object writeContext, Boolean assertPermissions)
   σε System.Configuration.Internal.InternalConfigHost.System.Configuration.Internal.IInternalConfigHost.WriteCompleted(String streamName, Boolean success, Object writeContext, Boolean assertPermissions)
   σε System.Configuration.Internal.DelegatingConfigHost.WriteCompleted(String streamName, Boolean success, Object writeContext, Boolean assertPermissions)
   σε System.Configuration.ClientSettingsStore.ClientSettingsConfigurationHost.WriteCompleted(String streamName, Boolean success, Object writeContext)
   σε System.Configuration.UpdateConfigHost.WriteCompleted(String streamName, Boolean success, Object writeContext)
   σε System.Configuration.MgmtConfigurationRecord.SaveAs(String filename, ConfigurationSaveMode saveMode, Boolean forceUpdateAll)
   σε System.Configuration.Configuration.SaveAsImpl(String filename, ConfigurationSaveMode saveMode, Boolean forceSaveAll)
   σε System.Configuration.Configuration.Save()
   σε System.Configuration.ClientSettingsStore.WriteSettings(String sectionName, Boolean isRoaming, IDictionary newSettings)
   --- Τέλος ιχνηλάτησης στοίβας εσωτερικών εξαιρέσεων ---
   σε System.Configuration.ClientSettingsStore.WriteSettings(String sectionName, Boolean isRoaming, IDictionary newSettings)
   σε System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.SetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyValueCollection values)
   σε System.Configuration.SettingsBase.SaveCore()
   σε System.Configuration.SettingsBase.Save()
   σε System.Configuration.ApplicationSettingsBase.Save()
   σε apodeikseis.frmMain.frmMain_FormClosing(Object sender, FormClosingEventArgs e)
   σε System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs e)
   σε System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
   σε System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   σε DevExpress.XtraEditors.XtraForm.WndProc(Message& msg)
   σε System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   σε System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   σε System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Συγκροτήσεις που έχουν φορτωθεί **************
mscorlib
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
apodeikseis
    Έκδοση συγκρότησης: 11.1.0.5962
    Έκδοση Win32: 11.1.0.*
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/apodeikseis.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Έκδοση συγκρότησης: 8.0.0.0
    Έκδοση Win32: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
DevExpress.Utils.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.Utils.v10.2.DLL
----------------------------------------
Nini
    Έκδοση συγκρότησης: 1.1.0.0
    Έκδοση Win32: 1.1.0.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/Nini.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
DevExpress.OfficeSkins.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.OfficeSkins.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.BonusSkins.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.BonusSkins.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraGrid.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.XtraGrid.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.Data.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.Data.v10.2.DLL
----------------------------------------
System.Xml
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
GenLib
    Έκδοση συγκρότησης: 2.5.0.0
    Έκδοση Win32: 2.5.0.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/GenLib.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraEditors.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.XtraEditors.v10.2.DLL
----------------------------------------
System.Configuration
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
DataWrk
    Έκδοση συγκρότησης: 10.8.0.0
    Έκδοση Win32: 10.8.0.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DataWrk.DLL
----------------------------------------
DataFace
    Έκδοση συγκρότησης: 11.1.0.32366
    Έκδοση Win32: 11.1.0.*
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DataFace.DLL
----------------------------------------
System.Data
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
FirebirdSql.Data.FirebirdClient
    Έκδοση συγκρότησης: 2.5.2.0
    Έκδοση Win32: 2.5.2.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/FirebirdSql.Data.FirebirdClient.DLL
----------------------------------------
System.Transactions
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
FB_965910463_Assembly
    Έκδοση συγκρότησης: 0.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.5.2.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll
----------------------------------------
System.Web
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4955 (win7RTMGDR.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------
DevExpress.XtraEditors.v10.2.resources
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.0.0
    Έκδοση Win32: 10.2.0.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/el/DevExpress.XtraEditors.v10.2.resources.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraNavBar.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.XtraNavBar.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.Tutorials.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.Tutorials.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraBars.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.XtraBars.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraBars.v10.2.resources
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.0.0
    Έκδοση Win32: 10.2.0.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/el/DevExpress.XtraBars.v10.2.resources.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraVerticalGrid.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.XtraVerticalGrid.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraPrinting.v10.2
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.4.0
    Έκδοση Win32: 10.2.4.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/DevExpress.XtraPrinting.v10.2.DLL
----------------------------------------
DevExpress.XtraGrid.v10.2.resources
    Έκδοση συγκρότησης: 10.2.0.0
    Έκδοση Win32: 10.2.0.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/el/DevExpress.XtraGrid.v10.2.resources.DLL
----------------------------------------
system.configuration.resources
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/2.0.0.0_el_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
----------------------------------------
System.resources
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_el_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_el_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
Network
    Έκδοση συγκρότησης: 2.5.0.0
    Έκδοση Win32: 2.5.0.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/Network.DLL
----------------------------------------
dznet
    Έκδοση συγκρότησης: 5.0.0.0
    Έκδοση Win32: 5.0.0.0
    CodeBase: file:///J:/B-TECH%20Apodeikseis%202011/apodeikseis_v11.1.0/dznet.DLL
----------------------------------------
System.Web.Services
    Έκδοση συγκρότησης: 2.0.0.0
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
----------------------------------------
ybjznvl3
    Έκδοση συγκρότησης: 11.1.0.5962
    Έκδοση Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------

************** Εντοπισμός σφαλμάτων JIT **************
Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό σφαλμάτων just in time (JIT), το αρχείο .config
για αυτή την εφαρμογή ή για τον υπολογιστή (machine.config)
πρέπει να έχει για το jitDebugging την τιμή που έχει οριστεί στην ενότητα system.windows.forms.
Η εφαρμογή πρέπει επίσης να μεταγλωττιστεί
με ενεργοποιημένο τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Για παράδειγμα:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο εντοπισμός σφαλμάτων JIT, οποιαδήποτε εξαίρεση
που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί θα στέλνεται στο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων JIT που είναι καταχωρημένο στον υπολογιστή
αντί να αντιμετωπίζεται μέσω αυτού του παραθύρου διαλόγου.


Το πρόγραμμα τελικά το έκλεισα, κάνοντας τερματισμό διεργασίας.

Όταν το εκτέλεσα για 2η φορά, μου είπε ότι η αναβάθμιση ήταν επιτυχείς, αλλά τελικά, έξοδο από το πρόγραμμα δεν κάνει. Η μόνη λύση είναι να πάω στην διαχείριση εργασιών και να πατήσω τέλος διεργασίας.

Τέλος αναφέρω ότι το σφάλμα μου το κάνει και στο πρόγραμμα εγκατάστασης και είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία.
spmatrix
 
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 20, 2011 4:05 pm

Re: Σφάλα στην έξοδο μετά από αναβάθμιση

Δημοσίευσηαπό Yiannis » Δευτ Φεβ 21, 2011 1:07 pm

Δοκίμασε να μπείς στο φάκελο C:\Users\user\AppData\Local\B-TECH_Software\apodeikseis.exe_Url_vlbrrzvk0h3ln4jml4gvdepwgtewgc33\11.1.0.5962\ και να σβήσεις το αρχείο user.config .
Στη συνέχεια δοκίμασε και πάλι να κάνεις update.

Ο χρήστης που συνδέεσαι στον υπολογιστή είναι Administrator; Εάν δεν είναι δοκίμασε να συνδεθείς με ένα λογαριασμό ως Administrator.
Ίσως το αρχείο που προκαλεί το σφάλμα (user.config), να δημιουργήθηκε όταν ο χρήστης που συνδέθηκε ήταν administrator, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει το σύστημα την αλλαγή του από χρήστη με λιγότερα δικαιώματα.
Yiannis
Site Admin
 
Δημοσιεύσεις: 209
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 27, 2010 10:28 pm

Re: Σφάλα στην έξοδο μετά από αναβάθμιση

Δημοσίευσηαπό spmatrix » Δευτ Φεβ 21, 2011 1:42 pm

Πήγα στον φάκελο, και διέγραψα το αρχείο. Πάλι τα ίδια.
Έκανα απεγκατάσταση, εγκατάσταση. Πήγα στον φάκελο και είδα ότι δημιούργησε το αρχείο.
Κάνω έξοδο και πάλι τα ίδια. Αυτό πάντα μετά την αναβάθμιση.

Όσο για το θέμα Admin, έχω πλήρη δικαιώματα τόσο στο φάκελο αυτόν, όσο και σε όλο το pc.

Επίσης μέσα στον φάκελο C:\Users\user\AppData\Local\B-TECH_Software\
όταν κάνω διαγραφή το config που είναι σε υποφάκελο (apodeikseis.exe_Url_χχχχχχχχχχχχχ), μου δημιουργεί καινούργιο φάκελο apodeikseis.exe_Url_xχχχχχχχχχχχ με καινούριο config και παρουσιάζει πάλι τα ίδια.
spmatrix
 
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 20, 2011 4:05 pm

Re: Σφάλα στην έξοδο μετά από αναβάθμιση

Δημοσίευσηαπό Yiannis » Δευτ Φεβ 21, 2011 9:27 pm

Φυσιολογικά το λογισμικό κάνει update χωρίς πρόβλημα. Τώρα υπάρχει κάτι που το εμποδίζει και θα πρέπει να βρούμε τι είναι.

Δοκίμασε αυτό:

-Απενεργοποίησε προσωρινά το antivirus (εάν έχεις)

-Τρέξε την έκδοση 10.χ και κάνε αναβάθμιση. Κατά τη διαδικασία της αναβάθμισης, σε κάποιο σημείο θα σου ζητήσουν τα windows να κάνεις Αποδοχή σε ένα διάλογο σαν τον παρακάτω.
uac.png
uac.png (19.83 KiB) 3128 προβολές


-Κάνε αποδοχή και αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση τερμάτισε το λογισμικό

-Μπες στο φάκελο C:\Users\user\AppData\Local\ και σβήσε το φάκελο "B-TECH_Software"

-Τρέξε ξανά το λογισμικό για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση

ή

Εναλλακτικά, κατέβασε τη φορητή έκδοση σε flash disk και κάνε ενημέρωση σε ένα άλλο υπολογιστή.
Yiannis
Site Admin
 
Δημοσιεύσεις: 209
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 27, 2010 10:28 pm

Re: Σφάλα στην έξοδο μετά από αναβάθμιση

Δημοσίευσηαπό spmatrix » Τρί Φεβ 22, 2011 9:12 am

Τα ίδια κάνει πάλι.

Δοκίμασα ένα άλλο και πέτυχε. Είπα ότι έχω Win 7 64bit. Αυτό που έκανα ήταν να το βάλω να λειτουργεί με συμβατότητα XP (Service Pack 3), και λειτούργεισε μια χαρά (μέχρι στιγμής).
Αν παρουσιάσει κάτι στην πορεία, θα σου το πω.
Ευχαριστώ πολύ.
spmatrix
 
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 20, 2011 4:05 pm

Re: Σφάλα στην έξοδο μετά από αναβάθμιση

Δημοσίευσηαπό Yiannis » Τρί Φεβ 22, 2011 2:21 pm

Ωραία
Yiannis
Site Admin
 
Δημοσιεύσεις: 209
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 27, 2010 10:28 pm


Επιστροφή στο Αναφορά προβλημάτων (Bugs)

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron